Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

Breaking News:

latest

SHONA VERNACULAR POSTING | Kunzwisisa Nyaya DzeRufu/ Nhamo/ Mariro [Understanding Funeral Issues]

Rufu rwunoitika kunemunhu wese. Hapana angarivhare, hapana angaritize. Asi panyaya dzerufu idzodzi, pane zvaunoitawo here kubatirana nevamwe...

Rufu rwunoitika kunemunhu wese. Hapana angarivhare, hapana angaritize. Asi panyaya dzerufu idzodzi, pane zvaunoitawo here kubatirana nevamwe? Unowanzoitawo sei wasvika parufu? Tibatsirike zvishoma nezvandinazvo pano.


Tapiwa Zuze


1. Kana wafirwa unoda kuti vanhu varare kumba kwako vakarinda chitunha, asi wakambozvibvunzawo here kuti ko iwewe wakamborara wakachirinda chitunha kumba kwaani, uye kangani?

2. Unoda kubvisirwa chema kana wafirwa. Ko iwe wakambozvibvunzawo here kuti kwevamwe unombobvisawo chema kana ndiro yehupfu zvayo?

3. Tokunzwai muchireva muchiti mai nhingi vanotamba sebenzi pandufu dzevamwe, vanoimba sevabudirwa neshavi panhamo apa imi munenge makagara zvenyu makatambarara makumbo. Saka wamunoda kuti azoita sebenzi kwenyu achiimba nekutamba husiku hwese ndiani? Tamba panotambawo vamwe, imba panoimba vamwe. Ukangogara uchizvisarudza sekunge wakakosha kudarika vamwe kwenyu vanhu vangouya votambararawo makumbo. Hauna kunyanya kukosha iwe. Ita zvinoitawo vamwe parufu.

Tapiwa Zuze

4. Unotomira uchiona vamwe vachisuka ndiro, macup nemapoto woramba wakagara zvako. Kwako kunhamo uchazosuka wega apa uchichema mufi. Pinda pandima nevamwe iwe.

5. Haubiki poto kunhamo dzevamwe uchishaina zvemhangamhanga. Waunoda kuti agozobikawo kwenyu ndiani? Unoti vanobika ziya richibuda kwevamwe mapenzi nhai? Heya. Vanhu vanokumirira zvavo musi wazvinosvika kwenyu.

6. Kukaitika rufu hauyendi kunobatawo maoko zvawo. Hautombonobati uchipa zvikonzero zvakasiyana siyana. Kana ukazoona vanhu vasingauyi kwenyu kwafiwa ziva kuti varikungodzorera kandiro kunobva kamwe. Maitiro ako chaiwo vanongoitawo saizvozvo.

7. Hakuna guva rakambocherwa nemurume wako kana vana vako. Handiti hausi kudzidzisa vana kuti mukurarama vanhu vanobatidzana nevamwe. Zvanza zvinogezanwa. Gadzirira kugamuchira zvose ukaona vanhu vakuzochera guva rekumba kwenyu vachipopota. Vanokuudza ipapo panorwadza pacho.

8. Parufu haudyi sadza kana kunwawo tea nevamwe. Unofunga kuti vanodya vanenge vasina zvikafu zvakanaka kudzimba dzavo? Vanhu ivovaye vanenge vatosiya mafridge akazara nenyama nemacrate emazai kudzimba dzavo. Panhamo hapadyiwi nekuti waita nzara stereki, panodyiwa nekuti panhamo. Ukaramba uine tsika yako iyoyi uchaona vanhu vachakusiira mabhodho akazara chikafu ukatadza kana kuchipa imbwa nekuwandisa.

Tapiwa Zuze

9. Vatawo kundufu dzemuraini kuti vamwe vako vagorarawo kwako. Iwe ndiwe chete unofunga unemba yakanaka? Ndiwe wega wazotya kurumwa netsikidzi nhai? Wabva wati kwanyanu kuenda kumba kwako uchisiya mhomho yese iriparufu? Unofunga vanhu vanenge vasingaone? Unopaitirwa mashura mangwana ukuasiiya nemhuri yako mega parufu rwekwenyu.

10. Ukakumbirwa ngoro, bhasikoro, bhara kana mota yako parufu wototsamwa. Wobva watanga kudzika mitemo inegumi uchiona vanhu vakaomerwa kuti vafambise basa. Iwe hama, mangwana unopachema apa uchiona anepfihwa rinokwana parufu achikuudza kuti haripo iwe wakaritarisa. Type yako iyoyi vanhu ndoyavanoda manje. Unogadzikwa pasi zuva rakacheka nyika kudai. Tiitire mushe pavanhu.

11. Hanzi heee mai nhingi vanozoda kuita sekuti inhamo yavo. Iweka, iwe? Nhamo haikumbirwe uzvizive izvozvo. Zvawakadai ndikunonzi kukura. Mangwana inofa kwako ukasava munhu anobatana nevamwe muhupenyu.

Kubva nhasi usiye dzika dzakadhakwa kudaro. Munhu munhu nekuti kunze kune vanhu.

Tapiwa Zuze

Ndatenga zvikuru!!

Tapiwa Zuze

No comments